Hyväntekeväisyys

HYVÄNTEKEVÄISYYTEMME VUONNA 2019

Olemme mukana tukemassa Invalidiliiton työtä vammaisten lasten ja heidän perheidensä hyväksi. Lahjoitusvaroilla järjestetään esimerkiksi leirejä, joissa perheet voivat kohdata toisiaan ja jakaa kokemuksia. Lapsille nämä yhteiset kohtaamiset ovat tärkeitä, sillä muiden erityislasten joukossa oma vamma unohtuu ja tilalle tulee vahva yhteenkuuluvuuden tunne.

”Kiitos perheemme ja poikamme puolesta vertaisperhetapahtumasta, jota odotimme kovasti. Olimme kovin onnellisia päästessämme mukaan. Niin harvoin on mitään tilaisuuksia, joissa poikamme on samanlainen, ei erilainen. Näkyi saavan kaverinkin. Yksi ikävä juttu tässä tapahtumassa oli: se loppui liian pian, mutta taas jaksaa arjen haasteissa, kun akkuja on ladattu. Kiitos.”

SUORAA on vuonna 2019 mukana tukemassa Invalidiliiton työtä vammaisten lasten ja heidän perheidensä hyväksi. Jotta jokainen saisi ystävän.

Jotta yksikään lapsi ei jäisi vammansa takia yksin, olemme valinneet avustuskohteeksemme Invalidiliiton perhetyön. Tuemme vammaisille lapsille ja heidän perheilleen suunnattua vertaistukitoimintaa. Yhteisissä tapaamisissa etenkin lapsille on tärkeää kokemus siitä, että he eivät olekaan yksin vammansa kanssa, vaan on muita jotka ovat samassa tilanteessa. Yhteinen kokemus vahvistaa ja auttaa jaksamaan arjessa.