Toimitilat

Työpaikka tai julkinen rakennus – rakennukset ovat aina ihmistä varten. Ota koko rakennuttamisen prosessi SUORAAn haltuun.

Meidän päämäärämme on laittaa asiakkaan kiinteistöasiat ”Suoraa kuntoon”. Tämä toteutetaan selvittämällä ensin asiakkaan tarve ja tavoite. Työn valmistuttua varmistamme asiakkaalta, toteutuiko tavoite.

Toimitilojen omistajilla tarve voi olla hyvinkin monialainen. Paikallisesti toimiva asiantuntija on tavattavissa huomennakin. Asiakassuhde voi kestää vuosia, koska molemmilla on sama päämäärä: tyytyväiset käyttäjät. SUORAA tarjoaa paikallista asiantuntemusta moniin tarpeisiin. Erikoisosaamisen lisäksi käytettävissä on useiden toimipisteidemme asiantuntemus.

Palvelumme kattavat koko hankkeen rakennuttamisprosessin,  hankesuunnittelusta rakentamisen valvontaan. Suunnittelun eri vaiheissa voimme laatia yksilöityjä kustannusarvioita, jotka toimivat hyvinä työkaluina myös suunnittelun ohjauksessa.

 

Seuraavaksi

Soita paikalliselle asiantuntijalle