Hyväntekeväisyys

PYRIMME ANTAMAAN JOKA VUOSI VÄHÄN SUUREMMAN SUMMAN HYVÄNTEKEVÄISYYTEEN. KOHDE VALITAAN JOKA VUOSI ERIKSEEN. ALLA VIIME VUOSIEN KOHTEET.

VUOSI 2019

Olemme mukana tukemassa Invalidiliiton työtä vammaisten lasten ja heidän perheidensä hyväksi. Lahjoitusvaroilla järjestetään esimerkiksi leirejä, joissa perheet voivat kohdata toisiaan ja jakaa kokemuksia. Lapsille nämä yhteiset kohtaamiset ovat tärkeitä, sillä muiden erityislasten joukossa oma vamma unohtuu ja tilalle tulee vahva yhteenkuuluvuuden tunne.

”Kiitos perheemme ja poikamme puolesta vertaisperhetapahtumasta, jota odotimme kovasti. Olimme kovin onnellisia päästessämme mukaan. Niin harvoin on mitään tilaisuuksia, joissa poikamme on samanlainen, ei erilainen. Näkyi saavan kaverinkin. Yksi ikävä juttu tässä tapahtumassa oli: se loppui liian pian, mutta taas jaksaa arjen haasteissa, kun akkuja on ladattu. Kiitos.”

SUORAA on vuonna 2019 mukana tukemassa Invalidiliiton työtä vammaisten lasten ja heidän perheidensä hyväksi. Jotta jokainen saisi ystävän.

Jotta yksikään lapsi ei jäisi vammansa takia yksin, olemme valinneet avustuskohteeksemme Invalidiliiton perhetyön. Tuemme vammaisille lapsille ja heidän perheilleen suunnattua vertaistukitoimintaa. Yhteisissä tapaamisissa etenkin lapsille on tärkeää kokemus siitä, että he eivät olekaan yksin vammansa kanssa, vaan on muita jotka ovat samassa tilanteessa. Yhteinen kokemus vahvistaa ja auttaa jaksamaan arjessa.

VUOSI 2020

Kun lapsi sairastuu vakavasti, koko perheen elämä muuttuu yhtäkkiä ja arvaamatta. Sylva auttaa syöpään sairastuneita lapsia ja heidän läheisiään selviämään kriisistä, käsittelemään sairastumista ja suuntaamaan eteenpäin vaikeassa elämäntilanteessa. Kenenkään ei pidä jäädä syövän kanssa yksin.

Sylvalla on unelma, jossa jokainen syöpään sairastunut lapsi ja hänen läheisensä saa riittävästi oikeanlaista tukea. Se on tärkeää perheen selviytymisen, pärjäämisen ja myöhemmän hyvinvoinnin kannalta. Unelma ei toteudu ilman tukijoita – Kanssakulkijoita. Kanssakulkijuus on sankarihomma, jonka jokainen voi ottaa vastaan. SUORAA lähti mukaan vuonna 2020 Sylvan Kanssakulkijaksi.

VUOSI 2021

Mielenterveyden tukemiseen lahjoittaminen jää helposti muiden tukikamppanioiden ”jalkoihin”. Täten päätimme vuonna 2021 tukea MIELI ry:tä.

MIELI Suomen Mielenterveys ry tekee työtä mielenterveyden edistämiseksi ja ongelmien ehkäisemiseksi. MIELI ry puolustaa kaikkien yhtäläistä oikeutta hyvään mielenterveyteen. Järjestö koordinoi valtakunnallisen kriisikeskusverkoston toimintaa sekä edistää lasten, nuorten, työikäisten ja ikääntyneiden mielenterveyttä ja mielen hyvinvointia.

Seuraavaksi

SUORAA tarina